Papa, wanneer word je beter?

Voor jong en oud is het een overdonderende ervaring!

Te horen krijgen dat iemand een ernstige ziekte heeft, zet je hele wereld op zijn kop.  Niets staat nog op zijn plaats. Je weet helemaal niet wat er te wachten staat. Je moet doorheen perioden van angst en onzekerheid.

Ook veel vanzelfspekendheden vallen ineens weg en de dagelijkse gang van zaken in het gezin raakt verstoord: vergaderingen, trainingen, familiebezoeken, uitstapjes ...Veel daarvan komt in het gedrang.  Als binnen het gezin iemand ernstig ziek is, heeft dat een grote impact op een kind.  Een onbekende angst is de veilige leefwereld binnengedrongen. Angst en onzekerheid, verdriet, boosheid en schuldgevoelens kunnen het functioneren beheersen. Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat kinderen de crisis een plek leren geven in hun leven.

In dit boekje zal elk kind, dat geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte binnen het gezin, heel wat dingen terugvinden waarin het zich wellicht kan herkennen.  Ook medische termen en moeilijke woorden worden uitgelegd in een heldere taal.  Bovendien nodigt dit werkboekje uit om er iets actiefs in te gaan doen en om het op latere leeftijd te koesteren.

Website ontwikkeld door Netcrew